JFS El & Energi
när det gäller bra service

Hur fungerar en solpanel?

Här är en enkel beskrivning på hur en solfångare från SolarVenti fungerar: